Ervaar nu de positieve invloed van kunst op uw werkomgeving
en de uitstraling van uw organisatie.

Periodieke veranderingen in uw inrichting
en een geringe investering,
is de beweegreden om voor het huren van kunst te kiezen.

Bovendien komt kunsthuur in aanmerking voor aftrek van omzetbelasting
en kan worden ingeboekt onder de post ” kantoorinrichting”.

U huurt een kunstwerk voor een vast percentage van de koopprijs per maand
voor een overeengekomen periode.
Bij aankoop van een kunstwerk,
zal de reeds betaalde huurvergoeding voor het kunstwerk,
op de koopprijs in mindering worden gebracht.

AANBIEDING

Om te kunnen kiezen welk kunstwerk het beste bij uw omgeving past,
bied ik u een kosteloze proefplaatsing van 1 maand aan.

De kosten van kunstuitleen zijn inclusief transport en inrichtingsadvies.

 

kunstuitleen